(CODE : 2003)
쇼핑몰 이용문의 : multiiq@naver.com 또는 02-704-6615
회사명 : 다중지능연구소 | 사업자등록번호 : 106-86-31896 | 주소 : 서울특별시 동작구 신대방동 347-2 4층 2호(신대방동,신월빌딩)
통신판매업 신고 : | 연락처 : 02-704-6615 | FAX : 02-704-6693 | 개인정보 보호책임자 : 김라희 | 대표자 : 김범수
contact : multiiq@naver.com for more information